Aktuellt...

Välkommen till ny Grönt-kort-kurs i maj! Alla som tävlar måste ha ett grönt kort, det är ett bevis på att du har den grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Suderbys Ridklubb vill bidra till att tävlandet kommer igång igen efter pandemin. Det har varit lite trögt! Sedan tidigare har vi beslutat att ungdomar ska få halva sin ryttarlicens betald av ridklubben. Bidraget söks vid årets slut i samband med att man redovisar vilka två klubbuppdrag man har utfört, t ex varit funktionär på tävling eller gjort...

Nu är det dags för årets ridsportgala och vi tycker det skulle vara roligt om så många som möjligt från SRK vill komma så vi har beslutat att klubben betalar 50kr per biljett.

I januari kör vi igång en ny Grönt kort kurs. Dags att anmäla sig! Kursen är öppen för alla som är medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.