SRK betalar halva ryttarlicensen - test under 2024

19.03.2024

Suderbys Ridklubb vill bidra till att tävlandet kommer igång igen efter pandemin. Det har varit lite trögt! Sedan tidigare har vi beslutat att ungdomar ska få halva sin ryttarlicens betald av ridklubben. Bidraget söks vid årets slut i samband med att man redovisar vilka två klubbuppdrag man har utfört, t ex varit funktionär på tävling eller gjort någon motsvarande insats för klubben.

Nu har styrelsen beslutat att även tävlande seniorer ska få halva ryttarlicensen betald.

Vi kör detta som test under 2024 – och hoppas det ska locka många tillbaka till tävlingsbanorna!