Ny medlem

Tack för att du vill bli medlem i Suderbys Ridklubb!

Så här går det till:
1. Fyll i formuläret nedan (namn och personnummer på medlem samt kontaktuppgifter, epost och mobilnummer)
2. Läs avsnitt "Behandling av personnummer" och kryssa i rutan "Jag har tagit del av av informationen nedan."
3. Klicka på "Skicka"
4. Betala medlemsavgiften via bankgiro: 346-9178. Priserna hittar du här
OBS! Ange medlemmens personnummer och namn i betalningen.

Välkommen!

 

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens medlemsansvarige för att ansöka om medlemskap.