Styrelse

Styrelsen 2022

Ordförande                                  Lotta Löwhagen Lundberg      070 - 654 13 44
Vice ordförande                          Marie Hansson                         070 - 823 53 96
Sekreterare                                  Annelie Viberg                         076 - 637 55 26
Anläggningsansvarig                  Eva Karlsson                             073 - 394 06 50
Kontakt ridskolan/ungdomar     Henrietta Talts                           070 - 273 64 66
Webmaster/Medlemsansvarig  Jonas Sandelin                          070 - 355 95 68
Ledamot                                       Linda Bergendahl                     070 - 694 01 06
Ungdomssektionen                    Elvira Adegren-Eckerberg        070 - 236 11 26
Ungdomssektionen                    Sofia Adegren-Darwall             070 - 790 37 55

Grenledare

Hoppning                                    Gerd Jansson                            070 - 535 28 27
Dressyr                                        Anna Jansson-Bergqvist           070 - 653 94 93  
Körning                                        Eva Karlsson                              073 - 394 06 50
WE                                                Marie Hansson                          070 - 823 53 96
Fälttävlan                                     Stefan Sandelin                         070 - 375 24 56

Representant i GRF styrelse

Ledamot                                       Marie Hansson                          070 - 823 53 96

Övriga poster

Kassör                                         Marie-Louise Pettersson            070 - 221 99 98
Säkerhetsansvarig/                 
Utbildningsansvarig
                  Gerd Jansson                             070 - 535 28 27 
Sociala medier                           Jenny Lundgren                         070 - 408 97 48