Resebidrag

Klubbens bokningsansvarige är Marie-Louise Pettersson 070-221 99 98

Resebestämmelser för Suderbys Ridklubb

För medlemmar med tävlingslicens bidrar SRK med vissa resekostnader för tävlingar på fastlandet.

Följande gäller för att du ska få reseersättning i SRK

  • Att du följer Gotlands Ridsportsförbunds (GRF) allmänna resebestämmelser (se nedan)
  • Att du bokat resan genom vår reseansvariga
  • Att du under året fullgjort två klubbuppdrag för SRK, t ex varit tävlingsfunktionär, deltagit på städ/fixardag, arrangerat clinic eller gjort motsvarande insatser för klubben

Dina insatser ska redovisas senast i november till klubben. Skicka mejl till: info@suderbys-ridklubb.se Ange för smidig hantering: aktivitet och datum för dina insatser samt vilka datum du varit på fastlandet och tävlat. Notera att du utan klubbuppdrag blir återbetalningsskyldig av resebidrag.

Ersättningsnivåer per ekipage (enligt GRF:s allmänna bestämmelser, se nedan):

  • 1:a resan: klubben bidrar med 100% av resekostnaden
  • 2:a resan: klubben bidrar med 75% av resekostnaden
  • För resterande resetillfällen under året bidrar klubben med 50% av resekostnaden

PRAKTISK

Alla bokningar måste göras via klubbens reseansvariga för att ev resebidrag ska utgå! Kontakta Marie-Louise Pettersson på mobil 070-221 99 98 eller mail: marielouisepettersson8@gmail.com

Nytt för 2024: Tidigare har tävlande fått betala alla resekostnader själv och bidraget har betalats ut i efterhand, när klubben fått bidragsansökningen godkänd och insatt på kontot. Vårens resor har betalats ut i september, höstens i mars (kommande år). För att våra tävlande inte ska behöva ligga ute med så mycket pengar – och eftersom alla fullgör sina klubbinsatser - har styrelsen beslutat att under 2024 bara fakturera "egen del" av resan. Ev kupéplats får man stå för själv, inräknas ej i resebidraget.

GRF:s allmänna resebestämmelser (från 2019, se vidare GRF:s hemsida för ev uppdatering)

För att automatiskt vara berättigad till ersättning från klubben förutsätts att man uppfyller Gotlands Ridsportförbunds allmänna resebestämmelser:

"Man får endast söka bidrag för resa till tävling arrangerad av klubb ansluten till Svenska eller Internationella Ridsportförbundet. Man måste tävla även på Gotland. Motsvarade klasser får ej förekomma hemma samtidigt.

Ett ekipage avser alltid 2 personer, 1 ryttare och 1 chaufför eller hästskötare eller groom. För FU-ekipage i körning gäller vid tävling, där FEI:s reglemente gäller, att man får åka med totalt 3 personer.

Var noga när ni skriver i resebidragsansökan att ange disciplin, tävlingsnivå (högsta klass man startat på tävlingen) och om det är ett ekipage som tävlar inom Para. "

Ekipage som inte uppfyller GRF:s kriterier, men som vill resa till fastlandet och tävla kan ändå söka bidrag från klubben. Styrelsen förbehåller sig då rätten att besluta om huruvida ersättning ska utgå och i så fall hur stor ersättningen ska vara.