Årsmöte 2023

Årsmötet 2022 hölls i Dalhem där ca 50 medlemmar deltog.