Klubbens anläggningar

Suderbys Ridklubb bedriver verksamhet på två anläggningar - Lilla och Stora anläggningen. Båda anläggningarna är belägna på fastigheten Suderbys 3:1. När klubben genomför träningar och tävlingar nyttjar vi den anläggningen som är bäst lämpad - oftast blir det hoppning och dressyr på Stora anläggningen och körning och WE på Lilla anläggningen. Vi har fina hindermaterial och annan utrustning för de olika disciplinerna på plats som också kan lånas vid träning. På Stora anläggningen bedrivs klubbens ridskoleverksamhet.