Tack till Mari med familj !

19.09.2022

För det fina röjnings jobb ni gjorde vid lilla anläggningen under söndagen, det blev ett lyft för klubben.